Nereguli constatate de corpul de control al CJ Constanţa la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei”

March 9, 2021

Consiliul Judeţean Constanţa a constatat anumite nereguli la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) „Sf. Apostol Andrei”, printre care cele privind modalitatea de realizare a achiziţiilor directe, precum şi procedurile de încheiere a contractelor de externalizare a serviciilor medicale, solicitând conducerii unităţii medicale remedierea în cel mai scurt timp a deficienţelor, a informat administraţia judeţeană.

Neregulile au fost constatate în urma verificărilor efectuate la spitalul judeţean de corpul de control al CJ.

„Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, Mihai Lupu, a dispus efectuarea unui control la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă ‘Sf. Apostol Andrei’ Constanţa. Controlul desfăşurat a vizat: verificarea respectării prevederilor legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice în perioada 2019 – 2021, verificarea modului de externalizare a serviciilor medicale şi nemedicale, analiza situaţiilor economico-financiare aferente anului 2020, precum şi modul de organizare şi desfăşurare a procedurilor de recrutare şi selecţie personal”, reiese dintr-un comunicat de presă transmis de CJ Constanţa.

Potrivit sursei citate, în ceea ce priveşte modalitatea de realizare a achiziţiilor directe s-au constatat unele încălcări ale principiilor transparenţei şi tratamentului egal, astfel fiind realizate şi achiziţii care nu au asigurat în totalitate un mediu concurenţial. Totodată, în cadrul procedurilor de atribuire au fost identificate anumite nereguli în interpretarea şi aplicarea normelor legale în achiziţiile publice. Urmărirea modalităţii de îndeplinire a obligaţiilor contractuale a fost realizată superficial de către SCJU.

„De exemplu, în cazul furnizărilor de servicii, rapoartele de activitate lunare, emise de prestatori, nu reflectă întocmai, îndeplinirea obligaţiilor contractuale asumate”, a menţionat CJ.

În urma verificării procedurilor de încheiere a contractelor de externalizare a serviciilor medicale şi nemedicale precum şi a contractelor de asociere în participaţiune, au fost constatate nereguli precum nerespectarea principiilor liberei concurenţe, a transparenţei şi a tratamentului egal, neutilizarea cu eficienţă a fondurilor publice, fapte ce au dus la crearea unor condiţii nefavorabile pentru unitatea sanitară.

„În unele cazuri, titularii contractelor nu au asigurat în totalitate menţinerea calităţii serviciilor externalizate şi nici capacitatea investiţională la care s-au angajat”, se mai spune în comunicat.

Conform sursei citate, în urma analizei situaţiilor financiare au fost constatate unele denaturări ale raportărilor, din bilanţuri, ale indicatorului de creanţe curente, ale raportărilor din contul de rezultat patrimonial, precum şi cele ale indicatorului alte venituri operaţionale. Aceste neconcordanţe s-au produs ca urmare a gestionării necorespunzătoare de către compartimentul de specialitate al SCJU Constanţa, a contractelor de concesiune încheiate între instituţia sanitară şi medici sau cabinete medicale.

„Mai exact, în unele cazuri, nu a fost respectată procedura de calcul, facturare şi încasare a chiriei care ulterior trebuia virată integral şi direct la casieria instituţiei, după fiecare trimestru”, a precizat CJ. Echipa de control a mai constatat deficienţe în modalitatea de organizare şi derulare a activităţilor de recrutare şi angajare, precum şi lipsa transparenţei cu privire la posturile vacante.

De asemenea, măsurile dispuse de către auditorii Camerei de Conturi Constanţa, prin rapoartele de audit extern, în urma acţiunilor de control efectuate în perioada 2016-2020, au fost îndeplinite parţial.

„Raportul încheiat în urma verificărilor Corpului de Control al CJC a fost înaintat membrilor Consiliului de Administraţie al SCJU Constanţa, care a analizat deficienţele constatate şi a dispus conducerii unităţii sanitare prezentarea unui plan de măsuri pentru remedierea acestora, în cel mai scurt timp”, a informat CJ Constanţa. AGERPRES

Pe aceeaşi temă: