Dotarea cu tehnologie modernă a mai multor laboratoare din România, în lupta împotriva tuberculozei şi a altor boli transmisibile

w

21.03.2022

Ministerul Sănătăţii a dezvoltat începând cu anul 2018, în parteneriat cu Institutul Naţional de Sănătate Publică (INSP) şi Fundaţia Romania Angel Appeal, proiectul ROU-T-MOH „Abordarea provocărilor sistemului de sănătate privind controlul tuberculozei în România”, finanţat de organizaţia internaţională Fondul Global de Luptă Împotriva HIV/SIDA, Tuberculozei şi Malariei.

Proiectul are ca scop întărirea capacităţii sistemului de sănătate din România în ceea ce priveşte îngrijirile pentru tuberculoză.

Se urmăreşte îmbunătăţirea furnizării de servicii medicale, prin decizii clinice şi manageriale bazate pe dovezi şi prin infrastructură durabilă, dar şi îmbunătăţirea rezultatelor tratamentului la populaţia cea mai vulnerabilă, mai puţin deservită şi la risc mare de îmbolnăvire.

Proiectul va consolida capacitatea de a elabora şi implementa strategii naţionale, planuri de acţiune şi programe naţionale de sănătate, în special în domeniul bolilor transmisibile, inclusiv tuberculoza.

De asemenea, proiectul va contribui la creşterea eficienţei utilizării fondurilor publice pentru servicii de sănătate, prin remodelarea furnizării de servicii de îngrijire a TB şi tranziţia de la un model centrat pe spital, la unul bazat pe servicii ambulatorii şi comunitare, centrate pe pacient.

Recent, în cadrul acestui proiect, au fost dotate 18 laboratoare din mai multe judeţe ale ţării cu sisteme GeneXpert şi testele aferente acestora în scopul diagnosticării tuberculozei multidrog-rezistente, întărind astfel reţeaua naţională de laboratoare pentru diagnosticul rapid al tuberculozei.

În cadrul proiectul ROU-T-MOH a fost achiziţionată şi o linie completă pentru secvenţiere de nouă generaţie a genomului viral SARS-COV-2, de care beneficiază laboratorul de biologie moleculară al Institutului Naţional de Sănătate Publică. Precizăm că secvenţierea genomică este una dintre metodele de supraveghere, în timp real, a circulaţiei unui virus şi de identificare a modificărilor acestuia, devenind astfel un instrument eficient în supravegherea răspândirii şi limitării bolilor transmisibile.

Tot prin proiectul ROU-T-MOH s-au achiziţionat pentru cinci laboratoare echipamente informatice şi un software ce permite gestionarea centralizată a rezultatelor, vizionarea acestora şi generarea buletinelor de analiză, evidenţa stocurilor de reactivi şi a materialelor de laborator. În acest fel vor fi interconectate informatic laboratoarele centrelor regionale ale INSP.

Valoarea investiţiei din Fondul Global pentru achiziţiile recente se ridică la 1.841.112 lei fără TVA pentru INSP şi la 3.282.041 lei fără TVA pentru Programul Naţional de Prevenire şi Control al Tuberculozei al Ministerului Sănătăţii.

Pe aceeaşi temă: